دستگاه DVD RW جهت خواندن و نوشتن روی انواع دیسک های نوری مورد استفاده قرار می گیرد.

در حال نمایش یک نتیجه